Sosiaalinen vaikutuksemme on merkittävä. Voimme lisätä tietoisuutta sisältöjemme avulla, tehostaa koulutusta oppimisratkaisuillamme ja tarjota työtä ja hyvinvointia maissa, joissa toimimme.

Sekä medialla että oppimisella on demokratian edistämisessä elintärkeä rooli. Sekä median että oppimisratkaisujen kautta Sanoma osallistuu tiedon ja tietotaidon tuottamiseen ja jakamiseen. Kyky ajatella kriittisesti, samoin kuin kyky lukea ja kirjoittaa, katsotaan taidoksi, jota demokraattiseen elämään osallistuminen vaatii. Lukutaidon ja kriittisen ajattelun lisäksi koulutus myös valmistaa yksilöitä ottamaan aktiivista roolia ja osallistumaan yhteiskuntaan.

Opettaminen, tiedon tarjoaminen ja demokratian vahvistaminen sekä vallan ”vahtikoirana” toimiminen kaikki hyödyttää yhteiskuntaa. Jotkut vaikutukset ovat meidän ulottumattomissamme. Ymmärrämme tämän ja keskitymme edesauttamaan aikaansaamiamme positiivisia vaikutuksia, joita medialla on yksilöihin. Heijastelemalla ja tukemalla yhteiskunnan monimuotoisuutta pystymme lisäämään ymmärrystä, keskustelua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tarjoamalla useita foorumeita kommentointia, osallistumista, sisällön tuottamista ja vuorovaikutusta varten. Viihteen ja uutisten välityksellä tarjoamme globaaleille ja paikallisille yhteisöille mahdollisuuden oppia itsestään ja toisistaan.

Yritysvastuutyömme tuottaa huomattavaa arvoa yhteiskunnalle. Tuotamme lisäarvoa yhteiskunnalle ainakin kolmella merkittävällä tavalla, joita kutsutaan myös ”vaikutuksiksi”: sisältömme välityksellä (vaikutus yhteiskunnalle), oppimisratkaisuillamme (vaikutus oppimiseen ja koulutuksen kehittämiseen) ja innovatiivisella datan käytöllämme (datan ja tietosuojan vaikutus). 

"Yritysvastuutyömme tuottaa huomattavaa arvoa yhteiskunnalle"

Yhteiskunnallinen vaikutus

Vaikutamme  sisältöjemme kautta (sanoma- ja aikakauslehdet, verkko, opetusmateriaali, radio ja televisio)  yhteiskunnan asenteisiin, ymmärryksen lisäämiseen, toimintaan ja niistä syntyviin ideoihin. Pyrimme ohjaamaan sisällön aikaansaamaa vaikutusta, jota kutsutaan myös muistijäljeksi (brain print) , eettisten arvojemme pohjalta, noudattamalla journalistisia periaatteita sekä jatkuvalla vuorovaikutuksella yleisön kanssa laadukkaan sisällön aikaansaamiseksi. Haluamme omalta osaltamme edistää eri näkökulmista koostuvan kokonaiskuvan rakentamista. Lue lisää tietoisuuden lisäämisestä.

Vaikutus oppimiseen ja koulutuksen kehittämiseen

Koulutuksen tavoite on mahdollistaa kaikille yksilöille omien voimavarojen löytäminen ja hyödyttäminen, ja auttaa lapsia löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa. Parhaiden oppimistulosten saavuttamiseksi tarvitaan motivoituneita oppilaita sekä opettajia, jotka pystyvät vastaamaan muuttuvan maailman vaatimuksiin. Korkealaatuiset oppimisratkaisut ovat laadukkaan koulutuksen selkäranka, ja mahdollistavat opettajalle oppilaisiin keskittymisen.

Sanoma Learningin oppimisratkaisujen avulla saavutetut oppimistulokset ovat erinomaisia ja antavat opettajille, oppilaille ja yhteiskunnalle välitöntä ja pitkäkestoista arvoa. Meillä on vuosikymmenten kokemus ja vahvaa osaamista maailman parhaista koulutusjärjestelmistä, kuten esimerkiksi Suomesta. Menetelmämme perustuvat opettajien ja oppilaiden syvälliseen ymmärtämiseen sekä ainutlaatuiseen asiantuntijuuteen opetussisältöjen suunnittelussa.

Ratkaisumme yhdistävät monikanavaisuuden, printin ja digitaalisen parhaat puolet auttaen opettajia maksimoimaan yksittäisille oppilaille annetun ajan ja huomion. Digitaaliset ratkaisumme tukevat opettajan työnkulkua ja antavat opettajille enemmän aikaa opettamiseen. Oppilaalle tarjoamme motivoivan ja yksilöllisen oppimispolun, joka auttaa häntä opiskelemaan itsenäisesti. Kun sisältö ja välineet toimivat, voivat koulutyötä tekevät keskittyä olennaiseen, eli oppimiseen ja siitä innostumiseen.

"Ratkaisumme yhdistävät monikanavaisuuden, printin ja digitaalisen parhaat puolet auttaen opettajia maksimoimaan yksittäisille oppilaille annetun ajan ja huomion"

Datan keruun ja tietosuojan vaikutus

Data on resurssi, josta on hyötyä sekä yrityksille että kuluttajille. Kuluttajien tietosuojasta huolehtiminen, avoimuus sekä vaihtoehtojen tarjoaminen kuluttajille heidän tietojensa käyttöön liittyen, auttavat meitä rakentamaan luottamukseen perustuvan suhteen. Voimme luoda asiakkaillemme datan välityksellä lisäarvoa samalla kun huolehdimme luottamuksellisesta suhteesta. Tietosuoja huomioidaan tuotteissamme arvioimalla datan käytön tietosuojavaikutuksia etukäteen.

Data auttaa meitä tekemään yleisöllemme parempia ja mielenkiintoisempia palveluita ja sisältöjä, joista hyötyvät sekä yksilöt että yhteiskunta. Datan keruun ja analytiikan innovatiivinen käyttö hyödyttää B2B-asiakkaita sekä kuluttajia tehostamalla tuotteidemme ja sisältöjemme aikaansaamia vaikutuksia. Datan keruu mahdollistaa käyttäjää löytämään olennaisen sisällön nopeammin sekä mahdollistaa opiskelijoille paremmat oppimistulokset. Dataa käytetään sekä personoinnin että sisältösuositusten luomiseen sekä mainonnan kohdentamiseen kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Tietoisuuden lisääminen                                  

Uskomme että ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen on tärkeä elementti kestävän maailman luomisessa.  Haluamme herättää keskustelua, luoda mahdollisuuksia, yhdistää ihmisiä ja rohkaista heitä muuttamaan käsityksiään.  Me pystymme uutisoimaan sekä herättämään keskustelua ja kiinnostusta tärkeistä vastuullisuuden osa-alueista kuten esimerkiksi päivänpolttavista ympäristöongelmista, ihmisoikeuksista, taloudellisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä hyvinvoinnista.

"Lisäämme tietoisuutta journalistisen sisältömme kautta, niin radiossa, televisiossa, sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin"

Lisäämme tietoisuutta journalistisen sisältömme kautta, niin radiossa, televisiossa, sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin. Esimerkiksi Suomessa Sanoma on isännöinyt erilaisia yhteiskunnallisia aiheita koskevia keskusteluita Sanomatalon Mediatorille luoden yleisölle mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Meillä on ainutlaatuinen asema tuoda eri alojen asiantuntijoita esille ja luoda keskustelua.

Arman Alizad tuo ihmisoikeuskeskustelun olohuoneisiin

Suomalaisen televisiokanavan Nelosen dokumenttisarjassa Arman ja viimeinen ristiretki Arman Alizad matkustaa maailman ympäri ja elää kymmenen päivää eri yhteisöissä, heimoissa ja ympäristöissä, jotka eroavat huomattavasti länsimaisesta yhteiskunnasta. Hän asuu syntyperäisten perheiden luona ja toimii tapojen ja kulttuurin mukaisesti.  Koskettavat tarinat ja traagiset kohtalot ovat tehneet suuren vaikutuksen suomalaisiin yleisöihin, avaten heidän silmänsä maailman tapahtumille ja ihmisoikeuskysymyksille. ”On poikkeuksellista, kuinka tämä ohjelma on houkutellut yleisöjä, jotka eivät yleensä seuraa tositv-ohjelmia. Se kertoo television ulottuvuuden voimasta ja siitä, että ohjelman viesti on ollut ajankohtainen. Arman itse on voimakas persoona, jonka erilainen kerrontatyyli on vakuuttanut yleisöt”, sanoo kanavapäällikkö Ville Toivonen.  Ohjelma on lisännyt tietojamme ympäröivästä maailmasta, tuonut perspektiiviä ja opettanut arvostamaan sitä, mitä meillä täällä Suomessa on. Plan Suomi (lastenoikeusjärjestö) oli ohjelman virallinen kumppani.  ”Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pääsivät kertomaan tarinansa, jotka haastavat nykyiset oletukset ja auttavat poistamaan pelkoa tuntematonta kohtaan”, perustelee Planin markkinointijohtaja Kirsi Mettälä.


Tietoisuuden lisääminen

Uskomme että ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen on tärkeä elementti kestävän maailman luomisessa.  Haluamme herättää keskustelua, luoda mahdollisuuksia, yhdistää ihmisiä ja rohkaista heitä muuttamaan käsityksiään.  Me pystymme uutisoimaan sekä herättämään keskustelua ja kiinnostusta tärkeistä vastuullisuuden osa-alueista kuten esimerkiksi päivänpolttavista ympäristöongelmista, ihmisoikeuksista, taloudellisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä hyvinvoinnista.

Lisäämme tietoisuutta journalistisen sisältömme kautta, niin radiossa, televisiossa, sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin. Esimerkiksi Suomessa Sanoma on isännöinyt erilaisia yhteiskunnallisia aiheita koskevia keskusteluita Sanomatalon Mediatorille luoden yleisölle mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Meillä on ainutlaatuinen asema tuoda eri alojen asiantuntijoita esille ja luoda keskustelua.

Kumppanuudet, sponsorointi ja lahjoitukset

Yhtiökokouksessa vahvistetulla päätöksellä Sanoma lahjoitti vuonna 2015 hyväntekeväisyyteen noin 682 300 euroa, josta noin 30 % on mediatilalahjoituksia.  Kaksi tärkeintä yksittäistä projektia, joita vuonna 2015 tuettiin, olivat samat kuin edellisvuonna: John Nurmisen säätiö ja Uusi lastensairaala. Olemme tukeneet John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hanketta jo usean vuoden ajan. Antamalla suoraa taloudellista tukea ja tarjoamalla mediatilaa suomalaisissa medioissamme, sekä printissä että televisiossa, olemme voineet edistää Itämeren suojelemiseksi tehtävää työtä  ja lisätä tietoisuutta suojeluhankkeiden etenemisestä. Kuluneiden vuosinen aikana Puhdas Itämeri -hanke on tuottanut konkreettisia tuloksia.

"Kaksi tärkeintä yksittäistä projektia, joita vuonna 2015 tuettiin, olivat samat kuin edellisvuonna: John Nurmisen säätiö ja Uusi lastensairaala"

Uuden lastensairaalan 2017 tukiyhdistys pystyy yhteiskunnalta ja yksityiseltä sektorilta keräämänsä rahan turvin rakentamaan uuden lastensairaalan asiantuntijayksikön Suomeen. Sanoma on ollut hankkeen tärkeä tukija alusta alkaen ja tuonut hankkeelle myös runsaasti julkisuutta  eri mediakanavien kautta.

Suurten lahjoitusten lisäksi olemme osallistuneet lukuisiin paikallisiin hankkeisiin, koska haluamme olla tukemassa yhteiskuntaa.  Tavat, joilla osoitamme tukea vaihtelevat: voimme tarjota julkisuutta, tehdä vapaaehtoistyötä, lisätä tietoisuutta median välityksellä tai lahjoittaa tuotteitamme tai palveluitamme. Julkisuus on hyväntekeväisyystyössä tärkeää, sillä se lisää varainhankintamahdollisuuksia.  Hankkeiden valinnasta vastaavat paikalliset liiketoimintayksiköt, jotka pyrkivät myötävaikuttamaan paikalliseen hyvinvointiin tai tukemaan osaltaan laajempaa maailmanlaajuista hanketta.  Tässä on muutama esimerkki eri liiketoimintayksiköiltä viime vuosien ajalta:

 • Muutamia esimerkkejä Sanoma Learningin hankkeista:
  • Kirjojen lahjoittaminen vähäosaisille lapsille joululahjaksi (Joulupuu-keräys).
  • Osallistuminen Nenäpäivä-keräykseen järjestämällä oppimistuotteiden hyväntekeväisyysmyynnin kehitysmaiden lasten hyväksi.
  • Sanoma Pro on kuluneen kahdeksan vuoden ajan tukenut sairaalakouluja Suomessa. Vuosittain sairaalakouluissa opiskelee noin 4 000 oppilasta.
  • Oppi & Ilo järjesti myös lastensairaalalle keräyksen Suomessa pitämällä huutokaupan, jossa myytiin harvinaisia Aku Ankka -esineitä, käytettyjä toimistokalusteita, kirjoja sekä Kari Korhosen kuuluisia kuvituksia.
 • Young Digital Planet:n yritysvastuutyössä keskityttiin koulutusohjelmien tukemiseen:
  • YDP oli The Odyssey of the Mind -kilpailun sponsorina. Odyssey of the Mind on sekä koulutusohjelma että kansainvälinen kilpailu. Projekti on suunnattu koulu- ja yliopisto-opiskelijoille ympäri maailman. Tuhansittain nuoria osallistuu siihen vuosittain. Ohjelman tavoite on kehittää lasten ja nuorten luovia taitoja.
  • YDP oli Gdansk Business Week -tapahtuman strateginen kumppani ja luennoitsija. GBW on kuusipäiväinen tapahtuma, johon sisältyy tapaamisia, luentoja ja työpajoja. Tavoitteena on edistää luovuttaa ja yrittäjyyttä teini-ikäisten keskuudessa. Työpajoja vetävät tunnetut johtajat kansainvälisistä yhtiöistä, kuten Microsoft ja Boeing sekä monet muut. Ohjelma on peräisin Yhdysvalloista ja on Washington Business Week -tapahtumaan perustuva sen tavoitteena on inspiroida nuoria olemaan aktiivisia liike-elämässä.
  • YDP kutsui ryhmän puolalaisia koululaisia ala- ja yläasteelta yhtiön pääkonttoriin. He laativat nuorille vierailijoilleen erityisen opetusohjelman, jolla esiteltiin erilaisia oppimismenetelmiä – hauskaa ja älyllisesti haastavaa samanaikaisesti.
  • Luovat työpajat tieto- ja viestintätekniikan opettajille: Toukokuussa 2015 YDP kutsui ryhmän tieto- ja viestintätekniikan opettajia ala-, ylä- ja keskiasteen kouluista luovaan työpajaan. Työpajan tavoite oli arvioida ja vahvistaa ideaa uuden tuotteen taustalla.
 • Nowa Eralla on useita yritysvastuuhankkeita:
  • Valtion tukema ohjelma nimeltä ”Suurperhekortti”, joka tukee suuria perheitä, joissa on vähintään kolme lasta. Valtion, yritysten ja erilaisten laitosten välisen yhteistyön ansiosta kukin perhe voi hyötyä erilaisista alennuksista ja lisäoikeuksista ympäri maan. Työ- ja sosiaaliministeriön arvioiden mukaan korttia tulee käyttämään tulevina vuosina 3,4 miljoonaa ihmistä, joista 2 miljoonaa on lapsia.
  • Opetusmateriaalien luovuttaminen opettajille ja oppilaille heidän vapaaehtoistoimintansa tukemiseksi.
  • Joululahjojen lahjoittaminen vähäosaisille perheille.
  • Ruoan, hygieniatuotteiden ja koulutarvikkeiden keräys lapsille Ukrainassa (konfliktialueiden pakolaisille). Toimenpiteen tarkoitus oli lahjoittaa tarvittavia varusteita Kiovan pakolaiskeskukseen. Pakolaiskeskukseen kirjautuu noin 600 uutta henkilöä päivittäin. Rekisteröitymisestä 45 päivää eteenpäin pakolaiset saavat tiettyä tukea (vaatteita, lääkkeitä, hygieniatuotteita, ruokaa) ja voivat myös saada lääkinnällistä, psykologista ja sopeutumisapua.
  • Helsingin Sanomat oli 40-vuotisjuhliaan viettävän juniorijalkapalloturnauksen Helsinki Cupin virallinen mediakumppani.
  • Nelonen TV ryhtyi World Visionin kumppaniksi auttaakseen kehitysmaiden lapsia sponsoritoiminnan kautta. Kerätäkseen varoja ja lisätäkseen tietoisuutta hyvästä asiasta, World Vision järjesti konsertin, jossa esiintyi yksi Suomen suosituimmista artisteista, Robin. Nelonen esitti konsertin joulukuussa kaksi kertaa.
  • Sanoma Media Netherlands tukee SIRE-säätiötä. SIRE on riippumaton säätiö, joka tuo sosiaalisia kysymyksiä hollantilaisen yleisön tietoon ja varmistaa, että näistä aiheista keskustellaan hollantilaisen yleisön, mielipidejohtajien ja päättäjien keskuudessa.

  Raportointiperiaatteet ja tiedonkeruu

  Tämä raportti on laadittu GRI G4 Guidelines (Core) -ohjeiden sekä media-alaa koskevien lisäohjeiden (GRI Media Sector -liite) mukaisesti. Noudatamme tässä raportissa myös GRI:n määrittelemiä raportointiperiaatteita. Keskitymme raportissa kuluttajamediaan ja oppimiseen sekä konsernin tukitoimintoihin. Ellei toisin ole ilmoitettu, raportti kattaa Sanoman toiminnot kaikissa sen toimintamaissa ydinliiketoimintaamme keskittyen, joten tilinpäätöksessä mainittuja ”muita toimintoja” ei ole huomioitu. Yritysvastuuraportti on vuosikertomuksen (Sanoma View) ja tilinpäätöksen keskeinen osa. Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivustolta. Tämän yritysvastuuraportin raportointijakso on Sanoman tilikausi 1.1.–31.12.2014. Sanoma aikoo julkaista seuraavan yritysvastuuraporttinsa vuonna 2017.

  Olennaisuus on määritetty G4-olennaisuusarvion avulla sekä keskustelemalla avainsidosryhmien sekä yhtiön johdon kanssa.  Raportti kattaa kaikki organisaation yksiköt, joilla on merkittävä vaikutus olennaisiin seikkoihin. Raportti kattaa kaikki merkittävimmät taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutuksemme. Toteutimme viimeisellä kvartaalilla koko konsernin kattavan arvioinnin jonka perusteella määritimme nykyisen yritysvastuustrategiamme.  Meidän on vielä kehitettävä vaikutusarviotamme, mutta olemme kuvanneet tärkeimmät vaikutuksemme sekä sen, kuinka niitä hallinnoimme. Kehitämme prosesseja ja asetamme suorituskykymittareita, jotta voimme mitata tavoitteemme ja suorituksemme. Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin olennaisten näkökohtien suorituskyvystä voidaan raportoida vasta tulevaisuudessa. Raportoinnin laatua kehitetään ja tarkennetaan seuraavaan raporttiin.

  "Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin olennaisten näkökohtien suorituskyvystä voidaan raportoida vasta tulevaisuudessa"

  Luettelo tärkeimmistä näkökohdista löytyy GRI-taulukosta. Raportoitujen tilinpäätöstietojen ja indikaattorien on katsottu antavan asianmukaiset tiedot suoriutumisestamme. Laskentaperiaatteet ovat GRI G4 -ohjeiden mukaisia ja tiedot on raportoitu, mikäli ne ovat olleet saatavilla ja oleellisia. Taloudellista vastuuta koskeva kohta lukuineen on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Ympäristövastuuta koskevat luvut on pääasiassa kerätty liiketoimintayksiköiltä ja tietojärjestelmistä. Hiilidioksidipäästöjen laskentaan on käytetty suomalaisen energiayhtiön Motivan tilastotietoja. Sosiaalista vastuuta koskevat tiedot on kerätty HR-järjestelmistä, liiketoimintayksiköiltä ja vastuuhenkilöiltä. Tietyt luvut eivät ole verrattavissa edellisten vuosien lukuihin raportointijärjestelmien ja -menetelmien muutosten vuoksi.