Hyvät osakkeenomistajat

Sanoma koskettaa päivittäin miljoonien ihmisten elämää Hollannissa, Suomessa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa.

Sanomalehden lukijalle maailma avartuu syväluotaavan ja taustoittavan artikkelin kautta. FashionChick-sivustomme inspiroi seuraajiaan tuomalla kauneuden ja tyylin maailman aivan sormien ulottuville. Pikkupoika voi harjoitella laskuoppia oppimisratkaisujemme avulla.  Mainostaja tavoittaa hänelle tärkeän kohderyhmänsä Sanoman monien mediatuotteiden kautta.

Vaikutuksemme kuluttaja- ja yritysasiakkaidemme elämään on yksi syistä, joiden vuoksi minusta on innostavaa työskennellä Sanomalla. Kuluttajat luottavat meihin ja ovat uskollisia lehtiemme, kanaviemme ja palvelujemme käyttäjiä. Niiden kautta he hankkivat tietoa, nauttivat viihteestä tai pitävät yhteyttä samoista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin omissa yhteisöissään.  Yritysasiakkaamme hyötyvät paikallisesta osaamisestamme ja kuluttajasuhteistamme, jotka tarjoavat heille lukemattomia mahdollisuuksia edistää liiketoimintaansa. Onnistuaksemme tässä on asiakaskeskeisyyden oltava yhtiömme ytimessä.

Sanoman tavoite on tuottaa ihmiselle sisältöä, joka inspiroi, informoi, viihdyttää ja opettaa – heidän haluamallaan tavalla, ajasta ja paikasta riippumatta.

Alalla tapahtuvat muutokset edellyttävät ketteryyttä

Kuten monet muutkin alat, median ja oppimisen markkinat muuttuvat nopeasti. Liiketoimintamme digitalisoitumisen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat, ja uskon, että muutokset ovat vasta alkaneet. Ne tuovat kuitenkin liiketoiminnallemme ja organisaatiollemme erityiset vaatimuksensa.

"Liiketoimintamme digitalisoitumisen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat, ja uskon, että muutokset ovat vasta alkaneet"

Kuluttajien odotukset median suhteen muuttuvat jatkuvasti, ja myös liiketoimintamallien on muututtava. Tilalle syntyy uusia malleja, jotka ovat monimuotoisempia ja vaativat uudenlaista osaamista. Perusperiaatteet pysyvät kuitenkin samoina. Tarjoamme jatkossakin asiakkaillemme laadukasta tietoa ja viihdettä, ja mainostajille mahdollisuuden tavoittaa kiinnostavia yleisöjä.

Digitaaliset mediatuotteet mahdollistavat sekä sisällön että mainonnan paremman kohdentamisen. Kun opimme enemmän kuluttajien mieltymyksistä, voimme täyttää ne paremmin. Tästä on etua erityisesti Sanoman kaltaiselle monikanavaiselle mediayhtiölle. Meidän on oltava ketteriä, osattava hyödyntää dataa yhä paremmin ja keskityttävä täysin kuluttajien tarpeisiin. Meidän on siirryttävä ”lähettämisen” sijaan täyttämään markkinoilla olevaa kysyntää.

"Digitaaliset mediatuotteet mahdollistavat sekä sisällön että mainonnan paremman kohdentamisen"

Sanoman oppimisratkaisujen tavoite on tukea opettajia jokaisen oppilaan parhaan oppimistuloksen saavuttamisessa ja auttaa lapsia menestymään elämässään. Sanomalla on erinomaiset mahdollisuudet vastata sekä oppilaiden että opettajien muuttuviin vaatimuksiin. Olemme yksi markkinoiden johtavista digitaalisten oppimisratkaisujen tarjoajista, ja meillä on kyky hyödyntää joka alustan parhaat ominaisuudet. Autamme opettajia tarjoamalla oppimiseen innostavaa materiaalia, sekä tapoja hallinto- ja valmistelutyön vähentämiseen, jolloin heille jää enemmän aikaa keskittyä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Tulevaisuus on monikanavainen

Ihmiset kysyvät usein, miten digitaalisuus vaikuttaa liiketoimintaamme. He saattavat myös sanoa, että mediayhtiöiden ja oppimateriaalikustantajien on hyödynnettävä digitalisaation tuomat hyödyt pysyäkseen mukana kehityksessä.


"Media- ja oppimisyhtiöiden todellinen haaste ei ole digitalisoituminen, vaan monikanavaisuuden laajamittainen hyödyntäminen"

Tämä toteamus ei sinällään ole väärä, mutta uskon sen olevan vain osa suurempaa kokonaisuutta. Media- ja oppimisyhtiöiden todellinen haaste ei ole digitalisoituminen, vaan monikanavaisuuden laajamittainen hyödyntäminen. Kuluttajat eivät mieti, minkä välineen kautta he sisältöä käyttävät. He haluavat hyötyä kaikkien kanavien tarjoamista eduista – oli kyse sitten verkosta, televisiosta, radiosta, printtituotteista tai tapahtumissa ja myymälöissä tarjottavasta sisällöstä. Brändit voivat erottautua kilpailijoistaan hyödyntämällä eri kanavien parhaat ominaisuudet, jotka kaikki ovat yhdenmukaisia kokonaisvaltaisen brändikokemuksen kanssa. Esimerkiksi opettaja voi haluta, että oppilaat hakevat osan tiedosta kirjoista ja niiden grafiikoista, mutta hän täydentää tehtävää digitaalisen sovelluksen harjoituksilla, videosisällöillä sekä luokkahuoneessa taululla tehtävillä harjoituksilla. 

Meille Sanomalla on yhä selvempää että tämä monikanavastrategia toimii.  Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi kodin sisustus, jossa voimme lisätä verkkokaupan myyntiä aiheeseen liittyvällä televisio-ohjelmalla ja inspiroivalla aikakauslehdellä – tai tuottamalla uutisia useissa kanavissa, jolloin brändimme luovat liikennettä eri alustojen välille.

Teimme organisaatiomuutoksia vuoden 2015 aikana voidaksemme tarjota kuluttajille ja mainostajille entistä vahvemman monikanavatarjooman. Sanoma Digital, joka perustettiin vuonna 2013 kansainvälisten synergioiden hyödyntämiseksi, liitettiin takaisin paikallisiin liiketoimintoihimme. Nyt sen tuotteet ovat nyt osa maakohtaisia mediaportfolioita. Uudella rakenteella voimme tarjota mainostajille ja kuluttajille täydellisen monikanavaisen valikoiman sekä kehittää digitaalista liiketoimintaa nopeammin ja paikallisen strategiamme mukaisesti.

"Teimme organisaatiomuutoksia vuoden 2015 aikana voidaksemme tarjota kuluttajille ja mainostajille entistä vahvemman monikanavatarjooman"

Samaan aikaan olemme säilyttäneet Sanoma Digitalin vahvuudet: konsernitasolla toimiva yhteinen Big Datan ja digiosaamisen tiimi jatkaa oivallusten ja teknologian hyödyntämistä Suomen, Hollannin ja Belgian liiketoimintojen tukena.

Sanoma Media Finlandin vuosi

Vuosi 2015 ei ollut Sanoma Media Finlandille (SMF) helppo; Suomen talous oli edelleen alavireinen  ja mainosmarkkinoiden pitkittynyt laskukausi ja kuluttajakäyttäytymisen jatkuvat muutokset vaikuttivat media-alaan voimakkaasti.

Pia Kalsta nimitettiin helmikuussa 2015 Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajaksi luotsaamaan SMF:n uuteen nousuun. Yksi käännekohdista matkalla kohti kannattavuutta ja tulevaisuuden kannalta kestävää medialiiketoimintaa oli kolmannella vuosineljänneksellä käynnistetty koko yhtiön kattava uudelleenjärjestely prosessien ja työtapojen uudistamiseksi. Tämän prosessin aikana jouduimme valitettavasti irtisanomaan 200 työntekijää. Tämä on aina vaikeaa, ja henkilökunta joutui kovalle koetukselle.  Järjestelyiden jälkeen SMF:stä tuli kuitenkin tehokkaampi ja ketterämpi. Tuloksena syntyi myös uudenlaista energiaa, määrätietoisuutta  ja näkökulmia tehdä asioita toisin.

Suunnanmuutoksen ensimmäiset merkit ovat lupaavia. Digitaalisen televisiokanavan Ruutu.fi:n videokäynnistysten määrä nousi 2,7 miljoonaan kuukaudessa, ja Ruutu.fi varmisti asemansa Suomen suurimpana videoverkostona – päihittäen toistuvasti YouTuben tavoittavuudessa. Ilta-Sanomat vahvisti asemaansa johtavana digitaalisena uutismediana, ja Helsingin Sanomien levikki vakiintui ja lukijapalaute oli yhä positiivisempaa. Radiot lyövät ennätyksiä toisensa jälkeen: Suomen johtava kaupallinen kanava Radio SuomiPop saavutti kaikkien aikojen korkeimmat kuuntelijaosuudet vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana. Tämän lisäksi aktiivisten Sanoma-tilin haltijoiden määrä nousi 57 prosentilla lähes neljännesmiljoonaan. Sanoma-tilin kautta opimme tuntemaan käyttäjämme ja hänen mieltymyksensä paremmin, jolloin voimme tarjota hänelle  osuvampaa  sisältöä ja mainontaa. Myös mediamyynnissämme oli pitkän laskun jälkeen huomattavissa loppuvuodesta selvää piristymistä."Sanoma-tilien kautta opimme tuntemaan käyttäjämme ja heidän mieltymyksensä paremmin, joten voimme tarjota heille kohdennettua sisältöä ja mainontaa"

Yleisellä tasolla verkko- ja mobiilimyynti jatkoivat tasaista kasvuaan.  Digitaalisten tuotteiden mediamyynti on  jo 38 % Sanoma Media Finlandin koko myynnistä. Mainosmyyntimme kasvoi kokonaisuudessaan edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Vaikea mainonta- ja liiketoimintaympäristö huomioiden tämä on vaikuttava saavutus. Kustannussäästöjen ja liiketoiminnan kehittämisen osalta tekemämme kovan työn tuloksena Sanoma Media Finlandin kannattavuustaso parani vuoden toisella puoliskolla, vaikkakin sillä on vielä varaa parantua merkittävästi.

Pia Kalsta, Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja kertoo kuinka yhtiön suuntaa käännetään


Sanoma Media BeNen vuosi

Vahva todiste monikanavastrategiamme toimivuudesta tulee Hollannista ja Belgiasta, joissa muutosprosessi käynnistettiin kaksi vuotta sitten, kun Peter de Mönnink aloitti yhtiön toimitusjohtajana. Aikakauslehtiportfoliomme rationalisoinnin jälkeen olemme vuonna 2015 onnistuneet osoittamaan monikanavaisuuden edut sekä kuluttajille että mainostajille. Lisääntyvä yhteistyö 66.67 %:sesti omistamamme SBS Broadcastingin kanssa on ollut ratkaisevaa. Peter on toiminut sekä Sanoma Media BeNe:n ja SBS Broadcastingin toimitusjohtajana vuoden 2014 lokakuusta lähtien ja varmistanut näin yhtiöiden kaupallisten strategioiden yhdenmukaisuuden.

"Aikakauslehtiportfoliomme rationalisoinnin jälkeen olemme vuonna 2015 onnistuneet osoittamaan monikanavaisuuden edut sekä kuluttajille että mainostajille"

Vertailukelpoinen liikevaihto vakiintui ja hyvän verkko- ja mobiilimyyntien tukemana jopa kasvoi viimeisen neljänneksen aikana.  Tuotetasolta löytyy lisäksi vaikuttavia esimerkkejä siitä, mitä monikanavaisuudella voidaan saavuttaa.

Vtwonen on Alankomaiden vahvimpia sisustusbrändejä. Painettuna lehtenä aloittanut vtwonen kasvoi useilla laajennuksilla, kuten brändätyillä maaleilla ja ruokailuvälineillä. Todellinen monikanavainen läpimurto saavutettiin, kun toimme vtwonen-TV-ohjelmat SBS:lle ja muutimme vtwonen-verkkosivuston sisustamisen verkkokaupaksi. Palapelin palat saatiin paikoilleen, ja eri vtwonen-mediakanavat alkoivat täydentää toisiaan. Alkuperäisestä aikakauslehdestä on kasvanut todellinen monikanavainen brändi. Ohjelmien yhteistyökumppaneilla oli jopa vaikeuksia vastata kysyntään kun televisionkatsojat ryhtyivät ostamaan verkosta tuotteita, joita he näkivät esiteltävän televisiossa. Tunnettuuden lisääntyminen puolestaan johti lehden levikin kasvuun jopa 30 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi vtwonen-uudelleenbrändätyillä sisustus- ja suunnittelumessuilla oli viime syksynä ennätysmäärä kävijöitä.

 

"Vuoden 2015 toisella puoliskolla LINDA.-tiimi astui jälleen tuntemattomalle alueelle"

Toinen kiinnostava esimerkki on LINDA.-lehti. Sanoma Media BeNe:n tytäryhtiö Mood for Magazines julkaisee tätä persoonallista aikakauslehteä, joka on jo vuosia uhmannut kaikkia levikkitrendejä ja kasvanut Alankomaiden tärkeimmäksi glossy-kategorian kuukausijulkaisuksi. Samalla innolla ja taidolla, jolla LINDA. tunnistaa lukijoidensa tarpeet, se esitteli naisvaltaiselle yleisölle suunnatun uutissivuston. Muutamassa viikossa Lindanieuws.nl sivusto oli kerännyt melkoisen yleisön, ja sen tapa puhutella ja persoonallinen lähestymistapa uutisiin erotti sen selkeästi muista.  Vuoden 2015 toisella puoliskolla LINDA.-tiimi astui jälleen tuntemattomalle alueelle. Lähtökohtana heillä oli taas hyödyntämätön markkinarako: useat naiset kärsivät ”ulkopuolelle jäämisen pelosta”, tuntevat kiireen painavan päälle, mutta haluavat silti tietää, mistä päivittäisissä keskusteluissa puhutaan. Tuloksena syntyi LINDA.tv, tilaussovellus, joka tarjoaa TV-ohjelmien parhaita paloja, verkkosisältöä ja muuta valikoitua sisältöä. Kahdessa kuukaudessa tilaajia oli jo 80 000.

Viimeinen esimerkkini on SBS Broadcastingistä. Yhtiö onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan tärkeimmän kohdeyleisönsä keskuudessa 20,0 %:sta 21,2 %:iin mikä on melkoinen suoritus, kun television katsominen yleisesti laskee. SBS:n pääkanava, SBS6, oli vuoden 2015 nopeimmin kasvava televisiokanava. Vuosien katsojamäärän kasvupaineiden jälkeen vaikuttaa siltä, että olemme kääntäneet suunnan. Erittäin tärkeiden katsojalukuparannusten lisäksi vieläkin lupaavampaa on nähdä, kuinka mediamme toimivat yhdessä. Hankimme sekä televisiointioikeudet että verkko-oikeudet vuoden 2015 Mestarien liiga -lähetyksiin. Televisiossa tämä johti SBS6:n katsojamäärien nousuun, ja verkossa se lisäsi liikennettä NU.nl-uutissivustollemme. Kuten muissakin monikanavaesimerkeissä, kaikki formaatit tukevat toisiaan: suorat televisiolähetykset näkyvät pääkanavalta ja Sanoma-tileilleen kirjautumalla katsojat voivat nähdä tilastoja, haastatteluja ja yhteenvetoja verkossa. Yksin NU.nl-sivuston kautta Sanoma-tileille rekisteröityneiden määrä kasvoi nollasta 200 000:een vain muutamassa kuukaudessa. Tiliensä kautta ihmiset kirjautuvat kaikkiin Sanoma-palveluihin nähdäkseen lisäsisältöä ja vastaanottaakseen kohdennettua mainontaa. Tämä todistaa osaltaan, että monikanavastrategiamme toimii.

Peter de Mönnink, Sanoma Media BeNen toimitusjohtaja kertoo yhtiön monikanavaisesta strategiasta.


Sanoma Learningin vuosi

Sanoma Learning on monikanavaisten oppimissisältöjen ja -ratkaisujen edelläkävijä, joka yhdistää painotuotteiden ja digitaalisuuden parhaat puolet oppimistulosten maksimoimiseksi. Puolet myymistämme oppimisratkaisuista sisältää jo digitaalisen komponentin. Satsauksemme maantieteelliset rajat ylittäviin ja digitaaliset ja perinteiset kanavat yhdistäviin oppimisratkaisuihin tuottavat tulosta.

Vuonna 2015 Sanoma Learning koki sekä ylä- että alamäkiä. Digitalisoituminen eteni hyvin Länsi-Euroopan markkinoillamme ja kasvatimme digitaalista myyntiämme ja palveluidemme käyttöä kaikilla markkinoilla. Puolassa sääntely-ympäristön muutokset vaikuttivat merkittävästi Nowa Eraan. Tiimimme onnistui kuitenkin vastaamaan näihin haasteisiin ja lisäämään sekä markkinaosuutta että myyntituottoja. Puolassa sijaitsevan kansainvälisen yksikkömme YDP:n uudelleenjärjestely heikensi merkittävästi Learning-liiketoimintayksikön myyntiä ja kannattavuutta.

Yksi näkyvimmistä digitalisoitumisen menestystarinoista on oppimisratkaisu Bingel, joka yhdistää oppimismenetelmämme pelillisiin elementteihin. Oppilaille se tekee oppimisesta hauskaa  ja opettajille se antaa mahdollisuuden räätälöidä harjoituksia  oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Alun perin Belgian hollanninkielisellä alueella lanseeratun Bingelin vuosi oli ennätyksiä rikkova sitä käyttäneiden oppilaiden ja opettajien sekä tehtyjen harjoitusten lukumäärän perusteella. Kun vanhemmat valitsevat lapsilleen koulua, he kysyvät usein, onko heidän alueellaan ”Bingel-kouluja”. Bingel jatkaa voittokulkuaan valloittamalla yhä uusia alueita ja maita oppimisen tukemisessa. Varhaiset merkit Bingelin saamasta hyväksynnästä uusilla alueilla ennakoivat hyvää menestystä."Alun perin Belgian hollanninkielisellä alueella lanseeratun Bingelin vuosi oli ennätysmäinen sitä käyttäneiden oppilaiden ja opettajien sekä tehtyjen harjoitusten lukumäärän perusteella"

Olemme myös alkaneet mitata etuja, joita ratkaisumme asiakkaillemme tuovat, ja kehittäneet tätä varten Sanoma Learning’s Impact Framework -järjestelmän (SLIF). SLIF-järjestelmän kautta tiedämme, että 95 % opettajista koki materiaaliemme avulla voivansa auttamaa oppilaitaan näiden oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Opettajista 85 % ilmoitti, että menetelmämme auttavat heitä saamaan oppilaat paremmin osallistumaan opetukseen. Sanoma Learningin ratkaisua käyttämällä opettajien työajasta säästyy tyypillisesti noin kahdeksan tuntia viikossa. Olemme ylpeitä näistä tuloksista, jotka jälleen kerran näyttävät toteen arvon, jota ratkaisumme tuovat asiakkaillemme.

John Martin, Sanoma Learningin toimitusjohtaja kertoo oppimisliiketoiminnan muutoksesta.


Kohti vuotta 2016

Vuosi 2015 oli haastava, mutta tekemiemme vaikeiden ratkaisujen ja työtapojamme koskevien innovaatioiden ansiosta Sanoma on aloittanut vuoden 2016 ketterämpänä ja keskittyneempänä.

Meillä on kolme vahvaa ja toisistaan suhteellisen riippumatonta strategista liiketoimintayksikköä; Sanoma Media Finland, Sanoma BeNe ja Sanoma Learning, jotka toimivat mahdollisimman lähellä paikallisia markkinoitaan. Näin niillä kaikilla on tilaa keskittyä omiin asiakasryhmiinsä samalla, kun ne hyötyvät tietyistä koko konsernin kattavista osaamisista, kuten teknologian ja datan & analytiikan hyödyntämisestä.

Olen ylpeä saadessani työskennellä Sanomassa ja olen optimistinen tulevan vuoden suhteen. Meillä on tavoittavuudeltaan ylivoimaisia vahvoja paikallisia brändejä ja luomme yleisöä kiinnostavaa huippusisältöä.  Meidän erinomainen kuluttajatuntemuksemme auttaa mainostajiamme saavuttamaan tuloksia ja taitava henkilökuntamme huolehtii asiakaslupaustemme täyttämisestä.

Tämä  ”Sanoma View”-julkaisu kertoo edistyksestämme muutamien kiinnostavien esimerkkien avulla. Juuri nämä esimerkit kertovat siitä suuresta positiivisesta vaikutuksesta, joka meillä on asiakkaidemme jokapäiväiseen elämään.

Kiitos osoittamastanne mielenkiinnosta ja tuesta.

Susan Duinhoven, Sanoman toimitusjohtaja